Leven

Geplaatst op 28 maart 2013 | door Maartje Schaap

0

Blog: Er mag weer gezoend worden!

Deze week gebeurde er iets bijzonders in strafrechtland. Ons hoogste gerechtelijk college, de Hoge Raad (HR) heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. Het betreft het niet alledaagse strafrecht onderwerp: zoenen. En dan wel de french kiss, oftewel de tongzoen.

Zoenen (indien gewenst door beide personen) levert natuurlijk geen strafbaar feit op. Maar indien een tongzoen aan een ander wordt opgedrongen (een opdringerige tong), kon dat in het verleden als verkrachting worden geïnterpreteerd. Onder verkrachting wordt namelijk verstaan: ‘iemand door geweld dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.’ Zo is het ongewenst een bevroren frikadel in iemands achterste duwen ook een vorm van verkrachting (dit is een op waarheid gebaseerd voorbeeld uit 2008). Dus ongewenst je tong bij iemand naar binnen duwen kan, indien aan de overige voorwaarden is voldaan, ook als verkrachting worden gezien. De maximale straf die een rechter dan op kan leggen is twaalf jaar gevangenisstraf of een hele hoge geldboete.

Verkrachting
In mijn praktijk heb ik wel eens een cliënt bijgestaan die werd verdacht van verkrachting, omdat hij had gezoend met een dame, die daar dus kennelijk niet van gediend was. Zij had aangifte gedaan, met alle gevolgen van dien voor mijn cliënt. Hij moest zich voor drie rechters verantwoorden en werd veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg een werkstraf opgelegd en genereerde met deze veroordeling tevens een strafblad om aan zijn CV te voegen. Niet zo mooi. Zo’n strafblad blijft ruim 30 jaar bestaan en zichtbaar. Indien een verklaring omtrent het gedrag nodig is voor een nieuwe baan, komt altijd weer het strafblad boven drijven.

Ik heb toen in die zaak de rechtbank de vraag voorgehouden of het geven van een tongzoen wel op één lijn gezet kan worden met de ernst van de schending van de seksuele integriteit van een persoon, waarvoor de strafbaarstelling is geschreven. Met andere woorden: is de strafbaarstelling van verkrachting wel bedoeld voor de opgedrongen tongzoen? Ik denk van niet.

Ontwikkeling
De HR heeft er nog eens over nagedacht en komt nu terug op zijn eerder gegeven interpretatie van verkrachting, daar waar het gaat om het geven van een (ongewenste) tongzoen. De HR stelt dat de eisen van rechtszekerheid er niet aan in de weg staan dat, hoewel een tongzoen op zichzelf wel het binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking oplevert, deze in redelijkheid niet op één lijn kan worden gesteld met geslachtsgemeenschap of een daarmee vergelijkbare gedraging. Een afgedwongen tongzoen kan voortaan dus niet meer als ‘verkrachting’ i.d.z.v. art. 242 wetboek van strafrecht (verkrachting) worden gekwalificeerd.

Zo zien we maar dat ook het strafrecht volop in ontwikkeling (k)is(s)!


Tags: , , , , , , , ,


Over de auteur

Maartje Schaap is strafrechtadvocaat en aspirant–partner bij De Haan Advocaten & Notarissen te Groningen. Zij zal regelmatig een blog schrijven over haar werk als strafrechtadvocaat en alles dat daarbij komt kijken.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑